W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Otrzymanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Formularz

Wniosek pisany ręcznie przez petenta

Dołącz do formularza

dwa egzemplarze rzutów kondygnacji budynku wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi z zaznaczeniem lokalu, którego dotyczy wniosek oraz wskazaniem m.in. powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń i całego lokalu, instalacji, w które wyposażony jest lokal. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem – także wyrys z operatu ewidencyjnego.

Opłaty

  • Opłata skarbowa: 17,00 zł za decyzję należy wpłacić na konto
    Urząd Miasta Bolesławiec PKO/BP 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
  • Nie wnosi się opłaty skarbowej w przypadku zaświadczenia o samodzielności w budownictwie mieszkalnym i budynkach przeznaczonych na cele naukowe, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
  • Nie wnoszą opłaty skarbowej jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i jednostki pożytku publicznego.

Termin odpowiedzi

Zaświadczenia wydaje się w kolejności ich wnoszenia – nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony.

Tryb odwoławczy

Zażalenie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. Pismo z odwołaniem należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Dla wydanych zaświadczeń odwołanie nie przysługuje.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany pisemnie do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Szczegółowych wyjaśnień udzielają:

  •  Podinspektor Sara Świątek, tel. (075) 612-17-67, pok. nr 314

Przepisy regulujące wykonanie usługi

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – O własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.)