W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Polityka jakości

Polityka jakości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Misja Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Utworzenie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:

 1. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym.
 2. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie w zakresie realizacji usług na rzecz klienta.
 3. Zaspokajanie potrzeb Klientów.
 4. Partnerskie nawiązanie relacji z Klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej.
 5. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Starostwem.
 6. Efektywne zarządzanie personelem.
 7. Otwartą politykę informacyjną opartą na wykorzystaniu systemów informatycznych.
 8. Stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej e-urząd.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 1. Zobowiązanie się do wprowadzanie, utrzymania oraz stałego udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
 2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Starostwa.
 3. Wykonywanie zadań określonych w:
  • Ustawach, aktach prawa miejscowego.
  • Statucie Starostwa Powiatowego.
  • Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
  • Programach przyjętych przez Radę Powiatu.
 4. Nadzorowanie wykonywania uchwał organów powiatu bolesławieckiego.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Bolesławiec, dnia 5 maja 2012