W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Plan pracy Rady

 

 

     RAMOWY PLAN PRACY

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2018

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

1.

 

styczeń

 

1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017.

 

 

2. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2017 z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017 - Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2016 – 2020.

 

 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2017 r.

 

Starosta Bolesławiecki

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 

2.

 

luty

 

 

1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2017.

 

2. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady – w roku 2017 – w zakresie ograniczania bezrobocia.

 

 

3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Bolesławcu

 

 

 

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia /PUP

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

3.

 

marzec

1. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2017 i na rok 2018.

 

 

2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

 

 

 

3. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2017.

 

4. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o dostosowaniu zakresu kształcenia w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy oraz o sieci kształcenia zawodowego i doposażeniu bazy szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

 

 

 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

4.

 

 

kwiecień

 

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2017.

 

2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Bolesławieckiego za rok 2017.

 

3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Bolesławieckiego.

5. Sprawozdanie z realizacji – w roku 2017 – Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 dla Powiatu Bolesławieckiego.

Skarbnik Powiatu /Zarząd Powiatu

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

 

 

5.

 

maj

 

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2017.

 

 

2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2017.

 

 

3. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2017.

 

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

 

 

 Komendant Powiatowy PSP

w Bolesławcu

 

 

 

 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

 

6.

 

czerwiec

 

1. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017 -Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.

 

 

 

2. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2017 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.

 

 

 

3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

 

 

 

 

 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

 

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

7.

 

wrzesień

 

1.Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2018 r.

 

2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu i województwa.

 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2018 r.

 

Skarbnik Powiatu /Zarząd Powiatu

 

 

 

 

 

 Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

8.

 

październik

 

  1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.

 

 

2. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

 

3. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o działaniach promocyjnych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2018.

 

 

4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w roku 2018.

 

5. Podsumowanie kadencji 2014-2018.

 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Specjalista ds. projektów unijnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Biuro Mediów i Promocji

 

 

Przewodniczący Komisji Rady Powiatu

 

 

Przewodniczący Rady/Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bolesławieckiego

/-/ Ryszard Kawka