W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Plan pracy Rady

 

 

     RAMOWY PLAN PRACY

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2017

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

1.

 

styczeń

 

 

 1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016.
 2. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2016 z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2016 - Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
  z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2016 – 2020.

 

Starosta Bolesławiecki

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

 

2.

 

luty

 

 

 1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.
 2. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia o działalności Rady w zakresie ograniczania bezrobocia.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o dostosowaniu zakresu kształcenia w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy oraz o sieci kształcenia zawodowego i doposażeniu bazy szkół zawodowych.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Bolesławcu

 

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia /PUP

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

 

3.

 

marzec

 

 1. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2016 i na rok 2017.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
 3. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

4.

 

 

kwiecień

 

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2016.
 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Bolesławieckiego za rok 2016.
 3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie bolesławieckim.

Skarbnik Powiatu /Zarząd Powiatu

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

 

5.

 

maj

 

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych.
 3. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych
  i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

 

 

Komendant Powiatowy PSP

w Bolesławcu

 

 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

 

6.

 

czerwiec

 

 1. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2016 -Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2016 – Powiatowego Programu Działań
  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.
 3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2016 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

Lp.

Miesiąc

Tematy

Uwagi o realizacji

 

7.

 

wrzesień

 

 1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego
  za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu
  i województwa.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2017 r.

 

Skarbnik Powiatu /Zarząd Powiatu

 

Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

8.

 

październik

 

 1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2016/2017.
 3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z działań promocyjnych Powiatu Bolesławieckiego.

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Biuro Mediów i Promocji

 

 

9.

 

listopad

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2016 – „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2018”.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów Prawa budowlanego.

 

Starostwo Powiatowe

w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Bolesławcu

 

 

10.

 

 

grudzień

 1. Budżet Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018.
 2. Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2018 – 2027.
 3. Ramowy plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018.
 4. Projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018.

 

Skarbnik Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

przewodniczący komisji stałych

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka