W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Ochrona danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informujemy, co następuje:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego. Podstawą działania Powiatu Bolesławieckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Wszystkie zadania, które wykonujemy wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z naszymi zadaniami przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach :

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . reprezentowany przez Starostę Bolesławieckiego.

2)      inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie - z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO -w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo zgodę na takie przetwarzanie.

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :
          a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

          b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Bolesławieckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli :

         a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,

         b) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),

         c) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)

         d) dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem,

8)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innych aktów prawnych;

9)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10)    Pani/Pan nie będzie podlegał profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.

                                                          

* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016)