W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Wyniki konkursu na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

Bolesławiecki Klub Amazonek

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych „Odzyskaj sprawność”

kwota przyznana - 2.440 zł

 

Stowarzyszenie Równych szans Ewa w Bolesławcu

Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich

kwota przyznana - 11.945 zł