W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Oferty w trybie art. 19a

Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Nie widzę ale czuję” złożona przez Polski Związek Niewidomych – Koło Bolesławiec.

W ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty (tj. od 03.07 2014 r. do 10.07 2014 r.) każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do powyższej oferty. Uwagi można zgłaszać do Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, wieżowiec, pokój nr 712).

Po upływie wskazanego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Bolesławieckiego podejmie decyzję o przyznaniu dotacji i niezwłocznie zawrze z organizacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

http://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/235067/oferta_organizacji_pozarzadowej_realizacji_zadania_publicznego