W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych

Powiat Bolesławiecki rozpoczął realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 9-ciu form wsparcia.

 

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą program „Aktywny Samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary pomocy:

 

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

     b) dysfunkcję narządu ruchu.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

     Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu.

 

Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % brutto ceny zakupu.

 

Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

 a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 12.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 5 % ceny brutto zakupu.

  Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci:

a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) które są lub w danym roku będą beneficjentami pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł, dla pozostałych osób – 1.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich i dzieci:

    a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

      b) nie poruszających się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia niezbędne jest zatrudnienie.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty do 14.000zł w indywidualnych przypadkach po opinii eksperta.

     Udział własny wnioskodawcy – 10% ceny brutto zakupu.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich i dzieci:

     a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób pełnoletnich do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 3.000 zł.

Udział własny – nie wymagany.

 

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej:

      a) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu,

b) nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów kursu i egzaminów –1.500 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dla osób w wieku aktywności zawodowej:

a) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) aktywnych zawodowo i mających pod swoją opieką dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku.

Wymagany jest udział własny wnioskodawcy – 15% kosztów opłaty.

 

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: tel. 75 7353048