W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Społeczna Rada

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim

 

organ opiniodawczo – doradczy Starosty, powoływany zarządzeniem Starosty, na 4 lata. Zadania Rady wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

      1.inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

          a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

          b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

      2.opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

      3.ocena realizacji programów

      4.opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

 

Skład Rady V kadencji na lata 2019 – 2023

prezydium Rady:

-        Przewodniczący Rady –  Pan Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec

-        Wiceprzewodniczący Rady – Pan Łukasz Januszke – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,

-        Sekretarz Rady – Pani Maria Długoszewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych we Bolesławcu

członkowie Rady:

Pan Jan Mosiądz – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Pani Marianna Pasti – przedstawicielka Bolesławieckiego Klubu Amazonek

 

 

 Do pobrania protokoły z posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:
1. protokół nr 1 z 13 czerwca 2019 r..pdf

2. protokół nr 2 z 15 października 2019 r..pdf

3. protokół posiedzenia wspólnego z 20 listopada 2019 r..pdfDOKUMENTY ARCHIWALNE:

1. protokół nr 1 z 19 czerwca 2015 r..pdf

2. protokół nr 2 z 8 września 2015 r..pdf

3. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 listopada 2015 r..pdf

4. protokół nr 3 z 16 marca 2016 r..pdf

5. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 kwietnia 2016 r..pdf

6. protokół nr 4 z 17 maja 2016 r..pdf

7. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 13 września 2016 r..pdf

8. protokół nr 5 z 21 lutego 2017 r..pdf

9. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 14 marca 2017 r..pdf

10. protokół nr 6 z 9 czerwca 2017 r..pdf

11. protokół nr 7 z 18 września 2017 r..pdf

12. protokół nr 8 z 28 listopada 2017 r.

13. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 28 lutego 2018 r.

14. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 czerwca 2018 r.

15. protokół nr 9 z 11 września 2018 r.

16. protokół posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 5 marca 2019 r.

17. protokół posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 9 kwietnia 2019 r.