W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

    logo-bory    teatr   big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec (OKRĄGLAK)

Godziny otwarcia:
pon. : 8 - 16
wt. - pt. : 7:30 - 15:30

tel.: 75 732 32 58

www.powiatboleslawiecki.pl
www.bip.powiatboleslawiecki.pl

< < >

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU

 

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2

59-700 Bolesławiec

(OKRĄGLAK)

www.powiatboleslawiecki.pl

www.bip.powiatboleslawiecki.pl

 

 

BIURO PODAWCZE - KANCELARIA

1

735-18-42

1

732-32-59

SEKRETARIAT STAROSTY

14

732-32-58

732-32-50 (fax)

STAROSTA

14

przez sekretariat

WICESTAROSTA

14

przez sekretariat

SEKRETARZ POWIATU

19

735-18-37

SKARBNIK POWIATU

17

735-18-49

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

18

735-18-35

POWIATOWY RZECZNIK KOMSUMENTÓW

2

735-18-34

 

BIURO KONTROLI

 

GŁÓWNY SPECJALISTA KONTROLI

7b

735-18-39

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ORG

NACZELNIK WYDZIAŁU

3

735-18-41

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

4

735-18-45

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

4

735-18-76

KIEROWNIK BIURA RADY POWIATU

19

735-18-36

BIURO RADY POWIATU

SEKRETARIAT STAROSTY

14

732-32-58

732-32-50

KADRY

7A

735-18-40

BIURO PODAWCZE

1

735-18-42

1

732-32-59

Radcowie Prawni

2

735-18-34

18

735-18-35

SPRAWY ORGANIZACYJNE I GOSPODARCZE

12

735-18-62

BHP I PPOŻ, ARCHIWUM ZAKŁADOWE

12

735-18-38

INFORMATYK

serw.

wew.

INFORMATYK

serw.

wew.

KIEROWCA, KONSERWATOR

garaż

wew.

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

WFS

NACZELNIK WYDZIAŁU

9

735-18-48

WYNAGRODZENIA

8

735-18-47

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

8

735-18-47

8

732-20-03

 

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

BZK

KIEROWNIK BIURA

11

735-18-50 fax

BIURO

11

735-18-51

 

REFERAT BUDŻETU POWIATU

 

RBP

KIEROWNIK

10

735-18-46

EWIDENCJA I OBSŁUGA BUDŻETU

 

BIURO ROZWOJU I PROMOCJI POWIATU

BPP

SPECJALISTA DS. PROMOCJI/RZECZNIK PRASOWY

6

735-18-44

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU

 

PLAC MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1

59-700 BOLESŁAWIEC

(WIEŻOWIEC)

www.powiatboleslawiecki.pl

www.bip.powiatboleslawiecki.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WGN

NACZELNIK WYDZIAŁU

701

732-13-02

Z-CA NACZELNIKA

702

735-18-66

GOSPODARKA GRUNTAMI

702

735-18-66

714

732-40-36

 

BIURO ROZWOJU I PROMOCJI POWIATU

BPP

KIEROWNIK BIURA

705

735-14-16

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

FEZ

INSPEKTOR DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

705

735-14-16

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU

WGK

NACZELNIK WYDZIAŁU

610

735-18-72

KIEROWNIK PODGiK

609

641-06-26

KOORDYNATOR USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

713

735-18-70

KIEROWNIK REFERATU EWIDENCJI GRUNTÓW

601

735-18-67

EWIDENCJA GRUNTÓW

611

735-18-69

602

735-18-68

EWIDENCJA GRUNTÓW-OBSŁUGA INTERESANTÓW

608

735-15-53
732-56-78 fax

KIEROWNIK REFERATU MAPY NUERYCZNEJ

604

735-18-73

MAPA NUMERYCZNA

604

735-18-73

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODGiK)

605

735-18-65

606

735-18-71

607

735-18-71

608

732-69-16

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

EKS

NACZELNIK WYDZIAŁU

710

735-18-78

BIURO WYDZIAŁU

706

735-18-75

PLACÓWKI OŚWIATOWE

707

732-09-56

BIURO WYDZIAŁU

708

735-14-15 fax

KULTURA, PLACÓWKI OŚWIATOWE

709

735-18-77

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

KMT

NACZELNIK WYDZIAŁU

810

735-18-58

Z-CA NACZELNIKA

809

735-18-59

TRANSPORT DROGOWY

809

735-18-59

REJESTRACJA WNIOSKÓW

804

735-14-19

REJESTRACJA WNIOSKÓW

805

735-18-54

EWIDENCJA KIEROWCÓW

811

735-18-57

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

812

735-18-56

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

ROŚ

NACZELNIK WYDZIAŁU

801

735-18-53

Z-CA NACZELNIKA

813

735-18-60

GEOL., OCHR.PRZYR. I ATM.

802

732-67-24

GOSP.WODNO-ŚCIEK. I LEŚNA

814

735-18-61

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

OSZ

KIEROWNIK REFERATU

711

735-18-55

BIURO REFERATU

712

735-18-79

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU

UL. ZWYCIĘSTWA 9

59-700 BOLESŁAWIEC

 

www.powiatboleslawiecki.pl

www.bip.powiatboleslawiecki.pl

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZON

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU

105

734-07-63

BIURO

106

735-30-51

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WAB

NACZELNIK WYDZIAŁU

126

735-18-74

Z-CA NACZELNIKA

123

735-18-52

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

125

732-67-25

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

124

735-18-80

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

123

735-18-52

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WIZ

     

ROZLICZENIA INWESTYCJI

111

644-79-98

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, INWESTYCJE, FUNDUSZE UNIJNE

111

644-79-98
fax 644-79-99

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ABI

PEŁN.DS.OCHRONY INF.NIEJ./ABI

103/104

641-06-96