W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Program konferencji

     

 

 

1) Przemówienie Starosty Bolesławieckiego Pana Dariusza Kwaśniewskiego

 

Szanowni Państwo,

     naszą konferencję – zorganizowaną z okazji 70. rocznicy osadnictwa w powiecie bolesławieckim – nazwaliśmy po prostu: „PRZYBYLIŚMY – JESTEŚMY – BĘDZIEMY”.  Te trzy wymowne słowa dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dotyczą zatem czasu, który łączy pokolenie przybyłych tu osadników, nas – żyjących obecnie – oraz tych, którzy „przyjdą po nas” i którzy pielęgnować będą pamięć o swoich przodkach. Zachowanie w pamięci tamtych wydarzeń roku 1946 i czasów powojennych oraz przekazanie wiedzy o nich młodym mieszkańcom powiatu są głównymi celami konferencji. Jestem przekonany, że wspólnie te cele osiągniemy.

     Powtarzam często, że jednym z wielkich atutów Powiatu Bolesławieckiego – naszego powiatu – jest jego historyczne i kulturowe bogactwo: wspólnota losów i doświadczeń jego mieszkańców. Nowych sąsiadów przybyłych tuż po zakończeniu II wojny światowej na tereny między Bobrem
a Kwisą (u skraju pięknych Borów Dolnośląskich) połączyło pragnienie rozpoczęcia nowego, wolnego od strachu i trudów przeszłości życia. Łączyło ich to wspólne pragnienie, mimo że przybyli
z różnych stron, m.in. Kresów, dalekiej Syberii, Bośni i innych krajów byłej Jugosławii, Francji czy centralnej Polski. Dziś tę różnorodność staramy się wykorzystać, budując sukcesywnie tożsamość naszej powiatowej wspólnoty. Dodam też, że pisząc o kulturowych korzeniach naszego powiatu, pamiętamy o spuściźnie niemieckich mieszkańców tych terenów, którzy – w wyniku zawirowań „wielkiej historii” – zmuszeni byli opuścić miejsca, w których żyli i których bogactwo tworzyli – przecież jego symbolem są np. imponujący bolesławiecki wiadukt czy przepiękny powiatowy teatr – miejsce naszej konferencji.

     Pragnę podkreślić, że konferencję tę organizujemy także, by oddać hołd żyjącym osadnikom i osobom pamiętającym czasy sprzed już 70 lat i podziękować wszystkim, którzy tak oddanie i z sukcesami działają na rzecz budowania powiatowej wspólnoty w licznych stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

 Wierzę, że nasze spotkanie budować będzie dobre relacje między zainteresowanymi tematyką konferencji środowiskami oraz wzmocni współpracę między nimi a naszym powiatowym samorządem.

 

2) Referaty uczestników (m.in. Józefa Herbut,Daniela Popielińskiego, Kamilli Dudek,Stanisławy Zięcik) do pobrania tutaj

 

3) Filmy z gali do obejrzenia  ( część1 , część2 , część3 , część4 , część5 , część6 )

 

4) Zdjęcia z gali do pobrania tutaj