W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w latach 2015-2017

Powołanie zadania i kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dnia 14 kwietnia 2015 r. uchwałą nr 30/15 Zarządu powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015 – 2017. Sprawozdanie z działalności III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2015-2017 do pobrania tutaj

 

Jest to organ opiniodawczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. Jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm), stanowiąc, że do zadań Rady należy w szczególności:

 

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programu współpracy powiatu z tymi organizacjami,
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Kadencja Rady trwa dwa lata.

 

Obszary działania:

Członkami rady są przedstawiciele organizacji działających w następujących obszarach:

 

 1. kultura fizyczna i sport,
 2. zdrowie, pomoc społeczna,
 3. kultura, tradycja i edukacja,
 4. niepełnosprawność,
 5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4

 

Skład Rady:

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu:

 

 1. Radosław Makówka – Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica,
 2. Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,
 3. Alicja Janiec – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych,
 4. Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
 5. Marianna Doktor – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 6. Marian Haniszewski – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,
 7. Stanisław Chwojnicki - przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,
 8. Barbara Kostyra – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
 9. Alicja Krzyszczak - przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

 

Prezydium Rady:

Na pierwszy posiedzeniu dnia 22 kwietnia 2015 r. członkowie Rady wybrali prezydium, które tworzą:

- Radosław Makówka – Przewodniczący Rady,

- Adam Bartków – Wiceprzewodniczący Rady,

- Alicja Janiec – Sekretarz Rady.

 

 

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

- 19 kwietnia 2013 r . ,

- 5 czerwca 2013 r .,

- 29 października 2013 r .,

- 11 marca 2014 r .,

- 12 czerwca 2014 r.,

- 30 września 2014 r.,

- 19 stycznia 2015 r.,

- 22 kwietnia 2015 r.

- 17 czerwiec 2015 r.,

- 19 listopad 2015 r.,

- 26 stycznia 2016 r.,

- 11 marca 2016 r.,

- 19 kwiecień 2016 r,

- 02 czerwiec 2016 r.,

- 13 wrzesień 2016 r. ,

- 07 listopad 2016 r.,

- 24 styczeń 2017 r.,