W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
  • środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

  • środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
  • środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.

Obowiązek odśnieżania dachu


Przypominamy, że na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.j.) obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m. in. takich jak intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Ponadto na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m. in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku, gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska. Obowiązek wykonywania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

 

Niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania dachu przez właściciela lub zarządcę grozi ukaraniem mandatem lub nawet wyłączeniem obiektu z użytkowania.

Uwaga! Zamieć śnieżna!

plansza Powiat Bolesławiecki - ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości  35 km/h w porywach do 55 km/h wraz z opadami śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 08:00 dnia 7 lutego 2021 r. do godz. 08:00 dnia 8 lutego 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Dzień św. Agaty - patronki Amazonek

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." św. Jan Paweł II

 

Z okazji przypadającego dziś wspomnienia św. Agaty – Patronki Amazonek – w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Bolesławieckiego składam najserdeczniejsze życzenia Paniom zrzeszonym w Bolesławieckim Klubie Amazonek.

Dzięki Waszej pracy kobiety dotknięte chorobą nowotworową otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie. Bolesławiecki Klub Amazonek aktywnie działa na terenie naszego Powiatu, propagując profilaktykę raka piersi. Od wielu lat jest inicjatorem akcji Dzień Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim, która gromadzi zarówno członków bolesławieckiego Klubu, jak
 i osoby z zaprzyjaźnionych kół z województwa dolnośląskiego. Jest okazją nie tylko do zdobycia wiedzy potrzebnej do walki z chorobą, ale i do spotkania, wymiany doświadczeń, integracji.

Działania Klubu są dowodem na to, że choroba nie musi oznaczać zamknięcia się na drugiego człowieka, ale może być impulsem do niesienia pomocy sobie i innym.

 

Życzę sił i wytrwałości w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz integracji
i rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi.

Niech nie braknie Paniom energii i entuzjazmu w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak

 

 

Matura, ale amerykańska!

Matura, ale amerykańska!

Czworo trzecioklasistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu „pierwszą maturę” ma już za sobą. To matura amerykańska, czyli SAT (Scholastic Aptitude Test). Egzamin ten sprawdza poziom umiejętności akademickich i jest używany, jako główny test przy selekcji studentów ubiegających się o studia na uczelniach amerykańskich.

Dwoje uczniów pisało ten test w sierpniu w Warszawie w The British School, kolejna dwójka na początku października pod Krakowem w International School of Kraków. 

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie! Marznące opady deszczu ze śniegiem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C od godz. 17:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Uwaga! Będzie wiało!

plansza Powiat Bolesławiecki - ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 02:00 dnia 4 lutego 2021 r. do godz. 10:00 dnia 4 lutego 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenie meteorologiczne - gołoledź!!!

plansza Powiat Bolesławiecki - ostrzeżenie przed gołoledzią

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 9:00 dnia 30 stycznia 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Uwaga ! marznące opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu

plansza Powiat Bolesławiecki - ostrzeżenie przed gołoledzią

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -5°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23:00 dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 9:00 dnia 29 stycznia 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenie przez opadami śniegu

grafika opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, lok. około 15 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 7:30 dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 7:30 dnia 30 stycznia 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.