W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • PEUG - mapy na kliknięcie
    PEUG - mapy na kliknięcie
  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Generalny remont - będzie nowa szkoła
    Generalny remont - będzie nowa szkoła

Siedem kilometrów dróg od Województwa dla Powiatu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała Powiatowi Bolesławieckiemu około 7 kilometrów dróg – w granicach administracyjnych miasta – które do tej pory były drogami wojewódzkimi.

 

Czytaj więcej...

Od września w nowej szkole

W tej szkole uczyć się będzie ponad setka dzieci. To tu przeprowadzi się Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Budynek przechodzi generalny remont.

Czytaj więcej...

Jest porozumienie – będą remonty

Dobra informacja dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Wkrótce remontowane będą dwie drogi. Starosta Tomasz Gabrysiak, wicestarosta Mirosław Horzempa i burmistrz Robert Relich podpisali umowę o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wykonawców wyłoni przetarg.

Czytaj więcej...

Obowiązek dla posiadaczy odpadów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 1592) posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest obowiązany do 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Więcej informacji tutaj oraz w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (tel.75 612 17 73).

IV Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 31 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołał IV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

 

Czytaj więcej...

19. Integracyjny Opłatek Osób Niepełnosprawnych Wszyscy dla wszystkich

Na to wydarzenie czekają cały rok. Tego dnia, specjalnie dla nich do Bolesławca przyjeżdża biskup. Cała uwaga organizatorów skupia się właśnie na nich. Chcą, aby czuli się ważni, potrzebni, aby wiedzieli, że są częścią samorządowej wspólnoty – osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. To dla nich – już od 19 lat - organizowany jest Opłatek Integracyjny.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej. Więcej informacji  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą Nr 22/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego  w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść Ogłoszenia znajdą Państwo tutaj.

                          Zapraszamy do składania ofert!

 

 

 

 

 

 

 

Umundurowani kadeci w szkole powiatowej

Wielomiesięczne starania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu doprowadziły do otrzymania Certyfikatu uczestnictwa w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020.

 

Czytaj więcej...

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował rankingi

Największy powód do dumy ma Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, który w corocznie opracowywanym przez „Perspektywy” rankingu szkół w kategorii TECHNIKA 2019, zajął 6 miejsce w województwie dolnośląskim, w Polsce 207. Jednocześnie Technikum nr 3 w ZSOiZ otrzymało honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

 

Czytaj więcej...