W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

        big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Mówią o nas...

Umowa z wykonawcą podpisana. Mowa o wykonawcy drogi prowadzącej z Osiecznicy  poprzez skrzyżowanie z autostradą A18 w Luboszowie do granicy bolesławieckiego powiatu w Rudawicy. 24-milionowy remont drogi i dwóch mostów, w tym tego w Świętoszowie, to największa inwestycja w historii powiatu bolesławieckiego.

http://boleslawiec.tv/wideo/jest-wykonawca-drogi-z-osiecznicy/

http://luzyce.info/2017/03/09/podpisano-umowe/

 

 

Sprzedaż działek nr 155/2, obręb Różyniec, gm. Gromadka

logoStarosta Bolesławiecki, działając w imieniu Skarbu Państwa informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 155/2, położonej w obrębie Różyniec, gm. Gromadka. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Więcej informacji tutaj .

Droga strategiczna dla powiatu

Budujemy drogę i mosty...  Miesiąc temu celebrowaliśmy rozpoczęcie projektu i jednocześnie największej inwestycji drogowej w historii powiatu pod oficjalną nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dziś (9.03.17 r.) nastąpił kolejny etap realizacji tej ważnej inwestycji, czyli oficjalne podpisanie umowy na wykonanie zadania.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyłonienia kandydatów na członków Dolnoślaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Czytaj więcej...

Zwycięski BKS Bolesławiec

W tradycyjnych już Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej o puchar Zarządu Powiatu Bolesławieckiego bezkonkurencyjna okazała się drużyna BKS Bolesławiec i to właśnie piłkarze z tej drużyny - po zaciętych meczach - odebrali puchar z rąk Starosty Bolesławieckiego Karola Stasika oraz członków Zarządu Powiatu Stanisława Chwojnickiego i Zbigniewa Mitery – pomysłodawcy turnieju.

Czytaj więcej...

Nabór do projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim"

28 lutego  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podczas którego zostały przedstawione założenia dotyczące realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Działaj w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego - przedłużony termin zgłoszeń

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2017 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje,  że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, mogą zgłaszać swoich kandydatów na IV kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Czytaj więcej...

Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z roztopami oraz intensywnymi opadami deszczu, w ostatnim czasie na terenie powiatu bolesławieckiego wystąpiło zagrożenie powodziowe. W związku z wysokim stanem wody w rzece Kwisa, Burmistrz Nowogrodźca pod koniec lutego wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Po ustabilizowaniu się stanu rzeki odwołano alarm 1 marca.

Czytaj więcej...

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - braki formalne

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawierających braki formalne. Organizacja  w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofer t ( tj. do 6 marca 2017 r. do godz. 17:00) może uzupełnić braki formalne w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, pokój 117, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Wykaz dostępny  tutaj .

Środki PFRON zostały podzielone

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXX/210/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego zostały podzielone środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadające naszemu Powiatowi w 2017 r.

Czytaj więcej...