W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Przemoc rodzi przemocPrzemoc w rodzinie, to olbrzymi społeczny problem. Mimo przeróżnych programów terapeutycznych, współdziałania instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad ofiarami i próby powstrzymania agresorów przed fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad członkami rodzin – z przemoc jest trudno walczyć. Przemoc eskaluje. Dzieci z rodzin nią dotkniętych często już wobec rówieśników zachowują się agresywnie. Nie znają innego życia; bez bicia, wyzwisk, alkoholu, narkotyków. Zachowania te przenoszą do dorosłego życia.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Justyna Ziółkowska przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar. Program jest bardzo rozbudowany. Kierowany do wszystkich mieszkańców; do ofiar, świadków przemocy, również do samych sprawców i instytucji, które powołane są do przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom.

PCPR współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją, ośrodkami zdrowia, szpitalami, placówkami leczenia odwykowego, kuratorami, szkołami i przedszkolami i organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Ważnym aspektem działalności PCPR jest edukacja dorosłych i dzieci, informowanie gdzie można uzyskać pomoc, jakie prawa im przysługują, kiedy mają prawo do obrony nietykalności i godności i do kogo mogą zwrócić się po pomoc.

W 2018 roku, w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były programy profilaktyczne – przemoc w rodzinie, agresja rówieśnicza, problem uzależnień. W zajęciach udział wzięło 3000 osób.

Osoby dotknięte przemocą, również sprawcy mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz darmowych porad prawnych.

W 2016 roku PCPR zdobył unijną dotację, dzięki której powstało „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” (al. Tysiąclecia), a w nim dwa mieszkania treningowe dla osób w kryzysie oraz usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, czy rodzin zastępczych. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 5 osób. Niby niewiele, ale jest w Bolesławcu bezpieczne miejsce, gdzie w razie potrzeby można się schronić i dostać wszelką pomoc (np. psychologiczną, medyczną - psychiatryczną, terapeuty uzależnień, prawną). W Centrum działa również darmowa wypożyczalnia sprzętów rehabilitacyjnych i medycznych.
Działa również telefon zaufania dla osób w kryzysie - 576 022 033. Porad udzielają fachowcy. Rozmowy są anonimowe.

Z danych PCPR wynika, że w ubiegłym roku, aż 700 osób doznało przemocy domowej. To szacunkowe dane. Do wielu aktów agresji dochodzi za zamkniętymi drzwiami, w tzw. porządnych domach. Przemoc, to nie tylko bicie, to również agresja psychiczna. Ofiary często wstydzą się przyznać, że potrzebują pomocy.
Że w rodzinie dzieje się źle, najczęściej wychodzi na jaw kiedy interweniuje policja i zakłada „niebieską kartę”. W ubiegłym roku było ich 260. Procedurę wszcząć może również pracownik socjalny, pedagog szkolny, lekarz z przychodni – każdy, kto zauważy, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy.

A co ze sprawcami agresji? Im też dawana jest szansa. Do aktów przemocy dochodzi najczęściej kiedy sprawca jest pod wpływem alkoholu, bądź innych substancji psychoaktywnych. W 2018 roku, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 62 wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie. Za stosowanie przemocy bolesławiecki sąd osądził 45 osób, 29 trafiło za kraty. Ponad połowa spraw została warunkowo zawieszona. Takie osoby mogą korzystać z ambulatoryjnych programów resocjalizacyjnych, uczących jak żyć trzeźwo, bez agresji. Problem w tym, że niektórzy decydują się na udział, ale zostają odprawione, bo przychodzą pod wpływem alkoholu. W 2018 roku program ukończyła… jedna osoba.