W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych mogą składać oferty konkursowe na realizację przedsięwzięć, które w różny sposób przyczyniać się będą do aktywizacji, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił otwarty konkurs. Oferty składać można do 21 maja. Rozstrzygnięcie – wybór najciekawszych pomysłów – nastąpi 6 czerwca. Kwota do podziału to 20 tysięcy zł.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

1.    Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2.    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
3.    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy
w procesie ich rehabilitacji.
4.    Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
5.    Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
1)    mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
2)    rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
3)    usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
6.    Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
7.    Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.
8.    Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
1)    dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
2)    kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
Konkurs nie obejmuje realizacji projektów zakładających działania mieszczące się w pojęciu „turnus rehabilitacyjny”, wynikającym z przepisu art. 10 c ustawy o rehabilitacji.