W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
 • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
  Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
 • Portal Obsługi Klienta PEUG
  Portal Obsługi Klienta PEUG

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Bolesławieckiego - kwiecień 2019 (aktualizacja)

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Bolesławieckiego - kwiecień 2019.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenie – 16 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12) – II część obrad Komisji. Zapoznanie ze skargą na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu.


Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie –  23 kwietnia 2019 r. o godz. 09.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

1.    Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg wraz z oceną realizacji porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich.
2.    Analiza kosztów funkcjonowania, stanu zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu  – analiza porównawcza roku 2017 do roku 2018.
3.    Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na IX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej posiedzenie –  23 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

1.    Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
2.    Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji w roku 2018 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.
3.    Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu  ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2018 z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
4.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Bolesławieckiego.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
6.    Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji w roku 2018 Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.
7.    Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na IX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.


Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska posiedzenie – 24 kwietnia 2019 r. o godz. 09.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)
1.    Zapobieganie powodziom i innym zagrożeniom w roku 2018 – informacja kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
2.    Informacja na temat utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich po okresie zimowym.
4.    Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na IX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.Komisja Rewizyjna posiedzenie – 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

1.    Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu w zakresie organizacji Centrum i gospodarki finansowej.
2.    Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu przez I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu.