W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
    Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
    Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim

Tacy sami


W bolesławieckim starostwie odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli gmin, ośrodków pomocy społecznej i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.


Omawiano główne założenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą przyjęła również Polska. Jak powinni być traktowani w społeczeństwie ludzie z niepełnosprawnościami, jakie prawa im są należne, jakie obowiązki wobec nich mają samorządy.

Założenia konwencji omawiała Marta Gawryluk z Fundacji Eudajmonia, która na co dzień upomina się m.in. o równe traktowanie, rozwój osobisty ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami. Stop dyskryminacji, obojętności, więcej tolerancji i pomocy w codziennym życiu w miejscu zamieszkania. Często wystarczają proste – oczywiste rozwiązania, jak np. uniwersalne projektowanie, czyli stosowanie takich rozwiązań architektonicznych i technicznych, aby korzystać z nich mogli wszyscy potrzebujący; osoby, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, jak i matki wożące dzieci w wózkach.

Marta Gawryluk zwróciła uwagę na rolę edukacji włączającej. Chodzi o to, aby dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami miały możliwość nauki i rozwijania swoich zainteresowań w miejscu zamieszkania, aby nie musiały być wożone – o ile nie jest to bezwzględnie konieczne - do szkół, czy placówek rehabilitacyjnych z dala od rodzinnych domów. Stąd konieczność tworzenia odpowiedniej infrastruktury i edukacji uwrażliwiającej mieszkańców na potrzeby niepełnosprawnych. Nie mniej ważne jest, aby osoby dotknięte niepełnosprawnością same znały swoje prawa i wiedziały gdzie i jak je egzekwować.

Fundacja zachęca samorządy do zatrudniania asystentów osób niepełnosprawnych. Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji ONZ nakłada na samorządy obowiązki, z których powinny się wywiązywać. I jest to badane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku powiat bolesławiecki przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Eudajmonię.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie wydatkowania środków PEFRON za IV kwartał 2018 i przedstawienie propozycji podziału pieniędzy na rok 2019, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Omówiono zasady dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowali projekt podziału środków jak i zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Teraz projekt skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu Bolesławieckiego.