W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
    Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
    Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim

Wyjątkowy bukiet ludzi dobrych

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz – tymi słowami zwrócił się Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak do zebranych na gali rozstrzygnięcia konkursu „Wolontariusz Roku 2018 Powiatu Bolesławieckiego”. Stanowicie Państwo największe dobro Powiatu Bolesławieckiego, sami dobrzy ludzie. Oddajecie swój czas bezinteresownie dla poprawy życia innym. Dzisiaj przyszedł czas nagradzania Was – Wolontariuszy z sercem.

 

 

 

 

 

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślane były przymioty jakie charakteryzują Wolontariat. To pomoc ludziom którzy tego potrzebują. To również możliwość samokształcenia i samorealizacji, zdobywania doświadczenia i lekcja dojrzałości dla młodych poprzez poznawanie realiów współczesnego życia. Młodzi wolontariusze zaznaczają, że wzajemne poznanie się poprzez współpracę, zdobywanie doświadczeń życiowych, otwartość na świat i życie to fajna przygoda. Człowiek, który pomaga innym podnosi swoją wartość moralną, czuje się lepszy bo może komuś coś oferować wspaniałomyślnie, jest wrażliwy na krzywdę.

 

 

Do tytułu Wolontariusza Roku 2018 Powiatu Bolesławieckiego wpłynęło ponad 20 wniosków. Kapituła konkursu w składzie: Przewodniczący Kapituły - Mirosław Horzempa – Wicestarosta Bolesławiecki, Członkowie: Katarzyna Grzelczyk – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia, Renata Czerwińska – Kierownik Biura Promocji Powiatu, Jan Goleński – Laureat w kategorii Wolontariusz Młodzieżowy 2017 r. i Beata Żuromska – Laureat w kategorii Wolontariusz Dorosły 2016 r. na analizie wniosków dokonała wyboru wolontariuszy w kategorii: Wolontariusz Dorosły, Wolontariusz Młodzieżowy, Darczyńca, Organizacja pozarządowa.

 

 

Laureat 2017 roku Jan Goleński podkreślał, że Kapituła podczas wyboru zwracała szczególną uwagę na to, w jaki sposób dzięki pracy wolontariusza potrzebujący z niej skorzystali. Członek Kapituły podnosił, że jeden nawet najmniejszy dobry uczynek może zmienić nasze i innych życie na lepsze. Nigdy nie wiemy, co nam jutro przyniesie. Warto jednak pamiętać, że dobro zawsze wraca.

 

 

Decyzją Kapituły Konkursu Wolontariuszem Dorosłym został Pan Roman Bodak.

 

Honorowy dawca krwi od 1969 roku. Oddał honorowo 36.160 litrów krwi  na cele lecznictwa. Społecznie pełni funkcję - Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jadwigi Waśko Kwaszy przy Zarządzie Rejonowym PCK w Bolesławcu. Z  pracą wolontariacką w Polskim Czerwonym Krzyżu  związany jest od 1974 roku. Dodatkowo, Pan Roman, prowadzi w szkołach pogadanki promujące idee honorowego oddawania krwi i od wielu lat koordynuje ogólnopolską akcję poboru krwi  pn. „Krew dla Polski” w Bolesławcu. Osiąga najlepsze wyniki -   np. w 2018 roku dzięki jego operatywności i zaangażowaniu Bolesławiec zajął I miejsce w Polsce, dawcy oddali 59 litrów krwi.

 

 

Wolontariuszem Młodzieżowym została Pani Katarzyna Liput – uczennica klasy II Technikum przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.

Zgłoszona przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Od początku nauki w szkole Kasia dała się poznać jako osoba bardzo zaangażowana społecznie. Od 2017 roku jest przewodniczącą Szkolnego Koła PCK przy ZSE. Aktywnie uczestniczy w akcjach ogólnopolskich i lokalnych, firmowanych przez PCK, tj. „Wyprawka dla Żaka”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Koszyczek Wielkanocny”, „Dzień Walki z Głodem”.

Katarzyna i jej podopieczni ze szkolnego wolontariatu zadbali też o dobrą zabawę dla dzieci niepełnosprawnych – wzięli udział w zorganizowanej przez PCK w Bolesławcu „Zabawie dla Dzieci Niepełnosprawnych z Powiatu Bolesławieckiego”. Prowadzili tam konkursy, gry i zabawy, jak również pomagali przy przygotowaniu poczęstunku.

Kasia jest także wolontariuszem Domu Dziecka pw. Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu – regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, odwiedza placówkę, uczestniczy i pomaga w przygotowaniu ważnych imprez i uroczystości. Podczas cotygodniowych odwiedzin organizuje dzieciom gry i zabawy, pomaga w odrabianiu lekcji, zimową porą uczy jazdy na łyżwach; poza tym chętnie pomaga w utrzymaniu porządku i w pracach remontowych.

Zakres działań wolontariackich Kasi to nie tylko Bolesławiec i okolice. Uczennica pełniła rolę wolontariusza na letnich obozach konnych w Ząbkowicach Śląskich, Srebrnej Górze i Lutomi Dolnej – od 2013 r. Co roku sprawuje funkcję „pomocnika” przy obsłudze obozów konnych. Do jej obowiązków należało m.in. karmienie koni, pomoc przy ich sprowadzaniu, czyszczeniu, osiodłaniu i pielęgnacji, asekuracja obozowiczów podczas jazdy, sprzątanie po koniach, pomoc w utrzymaniu porządku w stajniach i na wybiegach, pomoc przy przygotowaniu posiłków oraz organizacja zabaw i gier dla obozowiczów.

Trudno określić liczbę osób, które korzystają z pracy Kasi – są to osoby indywidualne, szkoły i instytucje. Pracy wolontariusza nie da się przeliczyć na konkretną jednostkę, często pomoc przekazana jednej osobie przynosi korzystne rezultaty, poszerzając znacznie swoje kręgi.

Dodatkowe rekomendacje: zaświadczenie od dyrektora Domu Dziecka w Bolesławcu; dyplom uznania od dyrektora ZSE w Bolesławcu za działalność społeczną, charytatywną i wolontariacką w roku szkolnym 2017/2018; zaświadczenie od właściciela Ośrodka Jeździeckiego „GAWRA” dot. pomocy przy organizacji obozów konnych; dyplomy za zaangażowanie i pracę na rzecz harcerstwa; zaświadczenie komendanta Hufca Bolesławiec potwierdzające aktywny udział Katarzyny w działaniach harcerskich.

 

 

Wolontariuszem w kategorii Organizacja pozarządowa został Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu.

Zgłoszony przez Powiat Bolesławiecki. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, której działalność skierowana jest na pracę i pomoc ludziom. Zgodnie ze statutem, cele ZHP to: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka; kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego; upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń; umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami; propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Misją organizacji jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja licząca sobie już 100 lat. W Bolesławcu działa Hufiec im. Szarych Szeregów, który w ciągu kilkudziesięciu lat angażował się w wiele akcji charytatywnych i społecznych, np. wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy zbiórki żywności. Młodzi ludzie włączają się także w zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, sami również organizują wiele akcji.

Każdego roku harcerze porządkują cmentarze i pomagają osobom starszym w codziennych czynnościach. Dodatkowo od wielu lat włączają się w organizację integracyjnych spotkań opłatkowych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Służą swoją pomocą osobom niepełnosprawnym przybywającym na uroczystość – pomagają w dotarciu do sali sportowej oraz kierują ich na wskazane miejsca.

Warto też wspomnieć, że każdy komendant, hufca czy szczepu, swoją pełnoetatową pracę wykonuje dobrowolnie i z pasji.

Liczba osób korzystających z pracy wolontariackiej kandydata: mieszkańcy miasta i powiatu, w tym ok. 700 osób niepełnosprawnych biorących udział każdego roku w spotkaniach opłatkowych.

 

 

Wolontariuszem w kategorii Darczyńca został Pan Tomasz Kozłowski.

Zgłoszony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji – region dolnośląski w Bolesławcu. Psycholog, konsultant, coach; mówca motywacyjny i doświadczony szkoleniowiec; autor książki „Historia tysiąca lęków”. Specjalista ds. diagnozowania zespołów i przywództwa, profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK, Specjalista Interwencji Kryzysowej, trener team-buildingu i outdooru. W obszarze projektów TEAM BUILDING pracuje w Polsce i w Nowej Zelandii, prowadzi szkolenia z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych (m.in. dla oficerów Wielonarodowego Korpusu NATO-2011). Ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR (instruktor ratownictwa górskiego), instruktor podczas szkoleń Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych, certyfikowany ratownik pierwszej pomocy kwalifikowanej, instruktor narciarstwa, skoczek spadochronowy (1600+). W grudniu 2014 r., wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze, wraz z dwoma skoczkami wykonał najwyższy skok spadochronowy w Europie (10.735 m).

Autor projektów szkoleniowych dotyczących funkcjonowania zespołów w trudnych warunkach. Ukończył kursy z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy psychosocjalnej w masowych zdarzeniach traumatycznych. Na prośbę MSWiA udzielał pomocy psychologicznej uchodźcom z Libanu w lipcu 2016 r.

Autor publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz zagadnień związanych z czynnikiem ludzkim w wypadkach górskich, a także artykułów dotyczących realizacji projektów TEAM BUILDING oraz bezpieczeństwa podczas organizacji ekstremalnych imprez integracyjnych. Zapraszany do mediów jako ekspert; wspólnie z Marią Rotkiel prowadzi program „Wyjdź za mnie”. 21 czerwca 2017 r. pan Tomasz Kozłowski, bijąc dwukrotnie rekord Polski, skoczył ze spadochronem 50 razy w ciągu jednego dnia – każdy skok dedykowany był ciężko chorej osobie, dzięki czemu zebrał ponad 200 tys. zł na ich leczenie. Otrzymał za to nagrodę CHARITY HERO.

W projekcie tym zadedykował jeden ze skoków Domowi Dziecka z Bolesławca, przekazując z własnych środków 10 tys. zł, za co jego podopieczni pojechali na ferie zimowe. Inne 3 skoki zadedykował niepełnosprawnym osobom z Bolesławca, starając się o pozyskanie środków na ich leczenie.

27 sierpnia br. pan Tomasz skoczył ze spadochronem w jednym dniu 100 razy, zbierając ponad pół miliona zł na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci – po wycofaniu się sponsora projekt sfinansował z własnych środków, uzasadniając to koniecznością „dotrzymania słowa”. Po wykonaniu setnego skoku oddał jeszcze jeden, czym ustanowił nowy rekord Europy. W projekcie było również jedno niepełnosprawne dziecko z Bolesławca, które otrzymało nowy wózek.

Liczba osób korzystających z pracy wolontariackiej kandydata: w 2017 r. – 80; w 2018 r. – 130.

 

 

 

Wyróżnienie otrzymała wyjątkowo zasłużona dla mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego – Pani Janina Piestrak – Babijczuk.

Lekarz, pracownik wieloletni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Od 2005 roku lekarz – wolontariusz w wielkim sercem i cukierkiem dla dzieci. Z wielkim zaangażowaniem poświęca swój czas i umiejętności dla dobra pacjentów. Jest lekarzem wyjątkowym z dużym poczuciem odpowiedzialności. Niesie pomoc i udziela porad zdrowotnych z wielkim szacunkiem dla chorych. Systematycznie, dwa razy w tygodniu, przyjmuje pacjentów w poradni chirurgicznej, okazując wielkie serce szczególnie dzieciom i osobom starszym. W miesiącu przyjmuje około 250 pacjentów, w tym duży odsetek stanowią dzieci.

 

Koleżanki i koledzy cenią ją nie tylko za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość wobec innych. Dzięki dbałości o swoich pacjentów, zyskała szacunek i zaufanie środowiska. Jest powszechnie szanowana, o czym świadczy stale powiększająca się liczba chorych korzystających z jej porad lekarskich. Nigdy nie odmawia pomocy drugiemu człowiekowi, zarówno pacjentom, jak i współpracownikom. Wieloletnią pracę świadczy z wielkim zaangażowaniem, nieodpłatnie, w ramach własnego wolnego czasu.

 

 

 

 

Oto pozostali nominowani do tytułu Wolontariusza Roku 2018:

Pani Halina Małyska  od lat angażuje się w pomoc Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. Poświęciła wiele godzin na trenowanie zawodników w badmintonie, piłce koszykowej oraz narciarstwie biegowym, sama grywając przy tym na poziomie trenerskim. Od 2013 r. pomaga w organizacji Regionalnych Turniejów Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym,  Trójboju Siłowym  oraz  Piłce Nożnej. Pani Halina jest także autorką programu profilaktyczno-wychowawczego „Uczymy się dzielić z innymi”, dzięki któremu od 9 lat pokazuje, że można dawać nawet jak ma się bardzo niewiele bo nie o rzeczy a o serce tu wszak idzie co każdego dnia.

 

Pani Danuta Jasiukiewicz to wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu. Brała udział w licznych zbiórkach funduszy, żywności, w akcji „Gwiazdka Życzliwości” i „Koszyczek Wielkanocny”, a także kampania „Mogiłę pradziada ocal  od zapomnienia”. Jednak najwięcej satysfakcji daje, Pani Danucie, współpraca z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu, która trwa już od 8 lat. Systematycznie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz „Mikołajek” odwiedza seniorów wraz z uczniami uświetniając im czas ucząc młodych ludzi, że starość to także ich przyszłość.

 

Pani Agnieszka Mancewicz  jest osobą bardzo miłą, życzliwą i serdeczną.  Zawsze służy pomocą i fachowym doradztwem. Już od kilku lat współpracuje z Bolesławieckim Klubem Amazonek. W ramach tej współpracy, włącza się w pomoc i przygotowanie Bolesławieckiego Dnia Walki Z Rakiem. Corocznie, bezinteresownie poświęca swój wolny czas na przygotowanie poczęstunków dla uczestników.

 

Pani Anna Fiedorowicz jest nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych  w Bolesławcu. Od lat współpracuje z Bolesławieckim Domem Dziecka i Parafią Rzymsko-Katolicką w Żeliszowie, dzięki którym włączyła się m. in. w akcje:  „Tornister pełen uśmiechów”, „Tydzień Miłosierdzia” oraz „Dar juniora dla seniora”. Pani Annie nie jest obojętny los Polaków mieszkających na Wschodzie, dlatego w szkole inicjuje organizację pomocy materialnej dla Polaków na Wschodzie. Wraz z młodzieżą współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym oraz z Fundacją Pomoc dla Afryki realizując takie projekty edukacyjne i humanitarne jak m.in: „Budowa szkoły w Burundii”, „Adopcja na Odległość” czy też „Darowizna – pomoc dla Afryki”. Dzięki Pani Annie młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że warto pomagać.

 

 Pani Irmina Nowak jest nauczycielem języka polskiego w I LO w Bolesławcu. Prowadzi charytatywnie wyjazdowy klub teatralny i zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego. Ponadto, Pani Irmina, koordynuje pracę uczniów I LO w projektach: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza” oraz „Puszka dla mruczka”. Poza działalnością szkolną, pracuje również jako wolontariusz z dziećmi z rodzin         z problemem alkoholowym. Organizuje dla nich wyjazdy i spotkania z kulturą. Natomiast w odpowiedzi na potrzeby ubogich ludzi starszych, zamieszkujących okolice szkoły, rozpoczęła współpracę z MOPS w Bolesławcu i poprzez siostry środowiskowe przekazuje zebraną odzież, żywność i chemię dla potrzebujących.

 

Pan Mariusz Lickiewicz; Długoletni wiceprezes Stowarzyszenia BCIL VIA SUDETICA, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Kolarski Xtrabike Bolesławiec.

Działalność kandydata to intensywne akcje na płaszczyźnie sportu kolarskiego. Pomysłem Pana Mariusza było m.in. zorganizowanie na terenie Gminy Gromadka szosowego wyścigu Dog’s Head Predator Race a także Kolarskiego Kryterium Ulicznego Powiatu Bolesławieckiego. Dzięki pomysłowi Pana Mariusz został zorganizowany „Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa XC Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018” . Przywrócona  do użytkowania trasa jest cały czas wykorzystywana  do treningu kolarzy MTB.

 

Pan Arkadiusz Żądło; Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od 12 lat zajmuje się działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzi „Projekt przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin” i „Punkt przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki i pomocy terapeutycznej”. Ceniony jest za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Pan Paweł Rzemek jest Komendantem Grupy i Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bolesławieckiego. Od 19 lat poświęca swój wolny czas na kontrolowanie obszarów wodnych i rzek Powiatu, jego kontrole mają  na celu ochronę środowiska naturalnego i ochronę wód przed kłusownictwem. Pan Paweł jest inicjatorem i jednocześnie organizatorem szeregu inicjatyw pro ekologicznych oraz imprez wędkarskich na terenie Powiatu  i nie tylko. Corocznie organizuje mistrzostwa dla osób dorosłych i młodzieży odbywające się w czterech dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, podlodowej oraz morskiej.

 

Pani Barbara Troszczak – uczennica klasy II technikum górniczego. Z chęcią angażuje się w różne działania szkolne i nie tylko. W szkole sprawuje funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Wie, jak ważna jest przeszłość, dlatego włączyła się do akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dodatkowo, jest stałą uczestniczką  w międzypokoleniowych spotkaniach z seniorami z Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Priorytetem dla Basi jest niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym, dlatego też uczestniczy w zbiórkach żywności dla najbiedniejszych czy współorganizacji „Opłatka dla Niepełnosprawnych”.

 

 

Wolontariat przy GOSiR w Osiecznicy reprezentowany przez:

- Karolinę Stasiak

- Olgę Żołnierz

- Małgorzatę Mazur

- Natalię Myszewską

- Oliwię Mazur

- Elizę Guzowską

- Julitę Drozd oraz

- Marcina Jagiełę -  to młodzi mieszkańcy Parowej i okolic. W wieku 15-16 lat wykazują dużą wrażliwość na cudzą krzywdę. Całym sercem angażują się w niesienie pomocy, a w każdej akcji dają z siebie 100%. Działają przy WOŚP, Skate Maratonie Borów Dolnośląskich, wyjazdach i zbiórkach karmy dla Schroniska, przy lokalnych Festynach  i imprezach.

Rzadkozdarza się, żeby tak młode osoby, miały w sobie tyle pasji i zaangażowania w działalność społeczną.

 

Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Uczniowie wraz z opiekunami współpracują od 3 lat z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Odwiedzają seniorów z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, a także biorą udział w spotkaniach o tematyce profilaktycznej „Bezpieczny senior” przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Policji w Bolesławcu. Przy okazji spotkań, zawsze mają przygotowany bogaty program artystyczny: występy wokalistów, instrumentalistów oraz prezentacje kabaretowe.

 

Młodzież  z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

Uczniowie wraz z opiekunką p. Danutą Jasiukiewicz współpracują od 8 lat z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Systematycznie odwiedzają seniorów z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora i „Mikołajek”. Przy okazji spotkań, zawsze obdarowują seniorów stosownie do sytuacji. Na zakup upominków uczniowie pozyskują środki finansowe ze sprzedaży wcześniej przygotowanych wypieków. Ponadto, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, zabawach tanecznych oraz koncertują dla seniorów podczas wielu uroczystości.

 

 

Grupa wojskowa utworzona przyZespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Bolesławcuna której czele stoi lider - Przemysław Woźniak. Grupę tworzą uczniowie i uczennice z klas I-IV.   Poza działaniami związanymi z edukacją wojskową, angażują się m.in. w Szpikoladę, Szlachetną Paczkę, Świąteczny Kiermasz z Sercem, Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.  Ponadto, współtworzą zaplecze logistyczne takich wydarzeń jak: Gwiazdka Życzliwości, Integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych a także Orszak Trzech Króli.

 

Pan Wojciech Gąsieniec pozyskuje sponsorów na zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu oraz zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”. Wśród zakupionych rzeczy znalazły się między innymi: stroje i obuwie sportowe, rakiety do badmintona oraz karnety na basen. Ponadto, Pan Wojciech, od 2013 r. czynnie wspiera sekcję narciarstwa biegowego klubu „Olimpijczyk”, pomaga podopiecznym w nauce jazdy i uczestniczy z nimi w Rundce z Powiatem Bolesławieckim.   

 

 

Piekarnictwo Ewa i Zdzisław Berezowscy - Właściciele ww. piekarni od wielu lat bezinteresownie wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, podczas organizacji Pikniku Integracyjnego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Na przygotowanie poczęstunku podczas Pikniku, PCPR otrzymuje od Państwa Berezowskich pieczywo, słodkie bułki, ciasta i pączki. Z dobrodziejstwa Ich przysmaków corocznie korzysta ponad 200 osób uczestniczących w Pikniku. Istotny jest fakt, że ww. kandydaci nigdy nie odmówili osobom zwracającym się do nich o pomoc i zawsze, z pełnym zaangażowaniem podejmują się działań wspierających bolesławieckie instytucje.

 

 

Nadleśnictwo Bolesławiec w roku 2018 na cele społecznie użyteczne przeznaczyło łącznie 62 100 zł. Środki zostały przeznaczone na: leczenie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych, dofinansowanie wyjazdów zdrowotno-rehabilitacyjnych dla dzieci, dofinansowanie akcji charytatywnych dla osób bezdomnych i ubogich oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dodatkowo, od wielu lat, Nadleśnictwo wspiera Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu przekazując bezpłatnie elementy do tworzenia ozdób świątecznych.

 

 

W podziękowaniu dla Wolontariuszy zgromadzeni usłyszeli piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego INIEMAMOCNE3 – pracowni wokalnej Marka Łętowskiego Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu.