W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • PEUG - mapy na kliknięcie
    PEUG - mapy na kliknięcie
  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Generalny remont - będzie nowa szkoła
    Generalny remont - będzie nowa szkoła

LII Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 29 maja 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołał LII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

 

Porządek Sesji Rady Powiatu przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów L i LI Sesji Rady Powiatu.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas L i LI Sesji Rady Powiatu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

1) Nr LII/323/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

2) Nr LII/324/18w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

3) Nr LII/325/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego,

4) Nr LII/326/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2017.

9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2017.

10. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2017.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

13. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bolesławieckiego

/-/ Ryszard Kawka