W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • PEUG - mapy na kliknięcie
  PEUG - mapy na kliknięcie
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Generalny remont - będzie nowa szkoła
  Generalny remont - będzie nowa szkoła

Działka na sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Nowogrodziec, oznaczonej geodezyjnie numerem 90, o powierzchni  0,36 ha.

 

STAROSTA  BOLESŁAWIECKI

działający w imieniu Skarbu Państwa

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Nowogrodziec, oznaczonej geodezyjnie numerem 90, o powierzchni  0,36 ha.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr JG1B/00043017/5.

 

 • Cena wywoławcza                   49 140,00 zł + 23%VAT
 • Wadium                                     4 900,00 zł

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/233/96 z dnia 18.09.1996 r. działka 90 leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 w sali  nr 203 o godzinie 900 dnia 12 czerwca 2018 r.

 Warunki przetargu:

 1. Wadium  należy  wpłacić  najpóźniej  do dnia  8 czerwca 2018 r. na  konto Starostwa  Powiatowego            w Bolesławcu nr 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 BGŻ w Bolesławcu, zaznaczając której nieruchomości dotyczy wpłata. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy, bądź w razie wpłaty wadium w formie obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dzień zdeponowania ich w wydziale finansowym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
 2. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Natomiast wymienione osoby są zobowiązane, co najmniej 7 dni przed przetargiem, do udokumentowania w/w uprawnienia oraz złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,                  a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku wpłaty wadium w formie obligacji lub papierów wartościowych zostaną one zwrócone niezwłocznie po wpłacaniu całej należnej kwoty za wylicytowaną nieruchomość.
 4. Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.
 5. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 6. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa: http://bip.powiatboleslawiecki.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,      

pok. nr 202 , tel. 75 612 17 45.