W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs logo-szpital pcpr

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

XLIII Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 21 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołał XLIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. o godz. 9.30, w budynku Starostwa Powiatowego  w Bolesławcu - w sali konferencyjnej - przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

 

 

Porządek Sesji Rady Powiatu przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Powiatu.

  4. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLII Sesji Rady Powiatu.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach w okresie międzysesyjnym.

  6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

  7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

1) Nr XLIII/275/17 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2017,

2) Nr XLIII/276/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,

3) Nr XLIII/277/17 w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

4) Nr XLIII/278/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

5) Nr XLIII/279/17 w sprawie ramowego planu pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

6) Nr XLIII/280/17 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

7) Nr XLIII/281/17 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

8) Nr XLIII/282/17 w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

9) Nr XLIII/283/17 w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

10) Nr XLIII/284/17 w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

11) Nr XLIII/285/17 w sprawie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018.

12) Nr XLIII/286/17 o zmianie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
pn.: „Bezpieczny Powiat Bolesławiecki”,

13) Nr XLIII/287/17 w sprawie wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

14) Nr XLIII/288/17 w sprawie Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bolesławieckim na lata 2018 – 2020,

15) Nr XLIII/289/17 w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bolesławieckiego

/-/ Ryszard Kawka