W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Promocja atrakcji turystycznych transgranicznego obszaru powiatów bolesławieckiego i Bautzen

Projekt pn. „Promocja atrakcji turystycznych transgranicznego obszaru powiatów bolesławieckiego i Bautzen” współfinansowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 (nr projektu: ERN-PL-17.05.29-293/33).

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu – Beneficjent - Powiat Bolesławiecki (www.powiatboleslawiecki.pl), Partner projektu - Powiat Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ).

Opis projektu:

Planowane jest:

1/ opracowanie i utworzenie trójjęzycznej witryny internetowej o atrakcjach turystycznych partnerskich powiatów,

2/ opracowanie trójjęzycznej aplikacji turystycznej na smartfony. Aplikacja będzie zawierać informacje o atrakcjach turystycznych partnerów powiatów Bautzen i Bolesławiec i będzie dostępna do pobrania na stronach z aplikacjami.

3/W ramach projektu przygotowany i wydany (druk) zostanie przewodnik turystyczny (trójjęzyczny) o powiecie bolesławieckim i Bautzen.

4/ W ramach realizacji projektu planowane jest również zorganizowanie wspólnej, jednodniowej konferencji w Bolesławcu poświęconej rozwojowi turystyki na transgranicznym obszarze.

5/Dodatkowo w projekcie planowane jest wykonanie gadżetów promocyjnych.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy partnerskiej powiatów bolesławieckiego i Bautzen w zakresie rozwoju turystyki na trangranicznym obszarze Polski i Saksonii.

Czas trwania projektu: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.

Łączne wydatki – 18.511,50 EUR ; wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR - 15.734,77 EUR (85%).

 

"Grenzübergreifende Bewerbung touristischer Attraktionen der Landkreise Bolesławiec und Bautzen"

 

Kleinprojektpartner "Grenzübergreifende Bewerbung touristischer Attraktionen der Landkreise Bolesławiec und Bautzen" (KPF) INTERREG  Polen - Sachsen 2014-2022 (kleinprojekt numer: ERN-PL-17.05.29-293/33).

Kleinprojektpartner - Begünstigte - Landkreis Bolesławiec (www.powiatboleslawiecki.pl), Projektpartner - Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ).

 

Projektbeschreibung:

Geplant ist:

1/ die Erarbeitung und Erstellung einer dreisprachigen Internetseite über touristische Attraktionen der Partnerlandkreise, 2/ die Erarbeitung und Erstellung einer dreisprachigen App für Smartphones. Die App wird auf den Partner-Internetseiten und App-Stores zum Download angeboten und Informationen über die touristischen Attraktionen der Landkreise Bautzen und Bolesławiec vermitteln.

3/ Im Rahmen des Projekts wird man einen (dreisprachigen) Reiseführer (in Druckform) über die Landkreise Bolesławiec und Bautzen erarbeiten und herausgeben.

4/ Im Rahmen der Umsetzung des Projekts plant man auch die Veranstaltung einer eintägigen Konferenz über die Entwicklung des Tourismus im grenzübergreifenden Gebiet.

5/ Zusätzlich plant man im Rahmen des Projekts die Herstellung von Werbegeschenken.

 

Das Projektziel ist die Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Landkreise Bolesławiec und Bautzen im Bereich der Tourismusentwicklung auf dem grenzübergreifenden Gebiet Polens und Sachsens.

 

Laufzeit des Projektes: 01.09.2017 - 31.03.2018 Gesamtausgaben - 18.511,50 EUR; Beantragte EFRE - Fördersumme - 15.734,77 EUR (85%).