W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                              big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

XXXVII Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 29 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołał XXXVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 9.30, w budynku Starostwa Powiatowego  w Bolesławcu - w sali konferencyjnej - przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

 

 

Porządek Sesji Rady Powiatu przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów XXXV i XXXVI Sesji Rady Powiatu.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXV i XXXVI Sesji Rady Powiatu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu;

1)   Nr XXXVII/234/17 w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach, wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji,

2)   Nr XXXVII/235/17 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Bolesławcu,

3)   Nr XXXVII/236/17 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego,

4)   Nr XXXVII/237/17 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2017 r.,

5)   Nr XXXVII/238/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

8. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2016 – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.

9. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2016 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

10. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2016 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

13. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego

/-/ Ryszard Kawka