W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                              big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Pożyteczni

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu od lat współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W naszym powiecie działa ponad 200 takich organizacji. 14 marca podczas cyklicznego, wspólnego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozmawiano o realizacji zadań ubiegłorocznych, planując jednocześnie kalendarz na bieżący rok.

 

Współpraca Powiatu z NGO obejmuje wsparcie w różnych formach. Włączają się w nią komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Wspólnie realizowane są zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości, kultury i sportu, rozwoju wolontariatu. W realizacje tego ostatniego zadania szczególnie włączają się szkoły ponadgimnazjalne, angażując uczniów i nauczycieli w różne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. Pomoc finansowa to przede wszystkim przekazywanie środków na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego, a także poprzez zakup nagród, upominków dla uczestników imprez przygotowywanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu zostały zaopiniowane również zasady przyznawania dotacji organizacjom na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie spotkania Barbara Kostyra – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia przypomniała zebranym o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe swoich kandydatów na członków IV kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Leokadia Krawiecka, Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Adam Bartków oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Witek.