W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                              big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Działaj w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego - przedłużony termin zgłoszeń

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2017 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje,  że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, mogą zgłaszać swoich kandydatów na IV kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 


Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a do jej zadań należy 

w szczególności:  

1)      opiniowanie projektów strategii rozwoju  powiatów;

2)      opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3;

3)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4)      udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada będzie składała się z 2 przedstawicieli Rady Powiatu Bolesławieckiego,
2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz 5 przedstawicieli organizacji działających w następujących obszarach:

1)      kultura fizyczna i sport - 1 osoba,

2)      zdrowie, pomoc społeczna – 1 osoba,

3)      kultura, tradycja i edukacja – 1 osoba,

4)      niepełnosprawność – 1 osoba,

5)      inne niż wymienione w pkt. 1-4  – 1 osoba.

Każda organizacja może zgłosić po jednym kandydacie.

Zgłoszenia należy składać blankiecie -  Formularz zgłoszenia kandydata na członka IV kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
do dnia 17 marca 2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia ul. Armii Krajowej 12, 59 – 700 Bolesławiec.

 Plik wzoru zgłoszenia do pobrania tutaj   !