W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 19.03.2012r. nr WAB.6740.1.21.2012.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98  poz. 1071 ze zm.)

 

                                           zawiadamiam

   

iż na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny nr 23  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji pn. „Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych przy ul. Marcinkowskiego nr 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, ul. Zygmunta Augusta nr 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, al. Wojska Polskiego nr 3, 3a w Bolesławcu”, na działkach nr 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/6, 2/8, 2/42, 22/1, 22/2, 22/3, 21, 84/10, 15, 62, 92, 1 w obrębie 13 miasta Bolesławiec i na działce nr 1 w obrębie 12 miasta Bolesławiec.

 

 

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie miejskim, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Zwycięstwa nr 9 (była Przychodnia Przemysłowa), pok. nr 5b w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.

 

 

 Bolesławiec, dnia 19.03.2012 r.

 

 

z up. Starosty

-,Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego