W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 13.03.2012 r.

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –   o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98  poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam :

 

 

iż na wniosek Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec  została wydana decyzja nr 150 z dnia 13 marca 2012r. znak WAB.6740.1.48.1.2011 w sprawie:

 

zmiany decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Nr 590 znak sprawy WAB.7332/1-1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4” w części dotyczącej oznaczenia nieruchomości objętej inwestycją – działka nr 117/3 w obrębie 6 miasta Bolesławiec.

   

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie miejskim, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Zwycięstwa nr 9 (była Przychodnia Przemysłowa), pok. nr 5b w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.

Bolesławiec 13.03.2012

 

                                                          z up. STAROSTY

                                                         -,Krzysztof Pańczak

                                       Naczelnik Wydziału Architektoniczno Budowlanego