W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Zatrzymać Przemoc

„Zatrzymać Przemoc” - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu jest objęty dofinansowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

PCPR już od dawna starało się o wparcie w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Udało się zdobyć pieniądze konkursowe na bardzo potrzebne zadania, bo problem przemocy niestety jest niepokojąco aktualny. Pomysł na systemowe przeciwdziałanie może nie jest nowy, ale przykłady płynące z życia przekonują o słuszności takiej drogi .
- Projekt obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, oświaty, kuratorów sądowych), rodziców ze środowisk zagrożonych problemem przemocy domowej młodzieży szkolnej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szerszej społeczności lokalnej.
Dotarcie do odbiorców Projektu jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich środowisk działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do skuteczniejszego rozwiązywania problemu związanego z przemocą w naszym Powiecie – podkreślają koordynatorzy, którzy już podjęli działania, aby zintegrować środowisko w dobrej sprawie. Temu służyła konferencja zorganizowana w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na którą zostali zaproszeni pedagodzy, psychologowie, prokuratorzy, policjanci, przedstawiciele stowarzyszeń oraz socjalnych instytucji.

Projekt „Zatrzymać Przemoc” jest realizowany w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bolesławieckim na lata 2012 – 2015.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 000,00 zł.
Dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
28 000,00 zł.
Udział własnych środków finansowych Powiatu Bolesławieckiego: 7 000, 00 zł