W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                 Interreg i Euroregion Nysa               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Usuwanie pojazdów

Zasady usuwania pojazdów.

        Zgodnie z art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. – z późn. zmian.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

              1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

              2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
                   odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest
                   zarejestrowany w kraju UE;

              3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba                       że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

                      4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o                 obniżonej sprawności ruchowej oraz w miejscu przeznaczonym dla pojazdu przewożącego osobę o obniżonej sprawności                           ruchowej lub pojazdów pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych                          pozostających pod opieką tych placówek.

             5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt                        właściciela.

  • Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, pobrania odroczenia pobrania kaucji od zagranicznego podmiotu mającego siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych.
  • Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy  kierowała nim osoba

                 a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

                 b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu

                 c)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania                             ochrony środowiska.

  • Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej;
  • Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

                1)                      policjant;

                2)                      strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w pkt 1, 4 i 5;

                3)                      osoba dowodząca akcją ratowniczą;  

 

              Pojazd usunięty z drogi, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

 

           W przypadku Powiatu Bolesławieckiego parkingiem wyznaczonym jest Parking Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu przy ulicy Modłowej 8 w Bolesławcu.

 

MAPA : TUTAJ

  •              Zadania usuwania pojazdów wykonują :

1)                       PKS BOLESŁAWIEC sp. z o. o.;

2)                      PHU JAN WENGRZYN;

Opłaty :

Opłaty za usunięcie pojazdów reguluje uchwała rady powiatu, więcej informacji na stronie BIP w zakładce Zasady usuwania pojazdów.

 

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec,